Mountain
The Mountain, oil on canvas, 48x36cm

 

Brothers
Brothers, oli on canvas, 61x39 cm

 

 

Five men
Five men, oil on canvas, 55x36 cm

 

 

 

Little fight
Little fight, oil on canvas, 20x24 cmt

 

 

lifting
Lifting, oil on canvas, 35x25 cm

 

 

 

 

 

 

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007